නවතම පුවත්

Online ඉගැන්වීම

මේ වන විට රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ අප කලාපය අන්තර්ජාලය හරහා විෂයන් ඉගැන්වීම ආරම්භ කර ඇත.
ඒ සඳහා විවිධ වැඩසටහන් විෂය අධ්‍යක්ෂ වරුන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

දෙවන පාසල් වාරය අවසානය

දෙවන පාසල් වාරය ඔක්තොම්බර් මස 9 වන දින අවසාන වන අතර තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භය නොවැම්බර් මස සිදුවේ. 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමාගේ පණිවිඩය

ආශ්‍රිත සබැඳුම්

වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉබ්බාගමුව අධ්‍යාපන කලාපය පිහිටීම අතින් අනෙකුත් කලාපවලට සාපේක්ෂව විවිධ විෂමතා සහිත දුෂ්කර බවින් අඩු අධ්‍යාපන කලාපයකි.

ඉබ්බාගමුව,ගනේවත්ත හා රිදීගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාස වලින් සමන්විත මෙම කලාපයේ දුෂ්කරතා සහිත පාසල් වැඩි ප්‍රමාණයක් පිහිටා ඇත්තේ රිදීගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ය.

ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන වන රිදී විහාරය,අරන්කැලේ වැනි ස්ථාන ද භෞතික පරිසරය ගත් කල බතලගොඩ, දැදුරුඔය වැනි ජලාශ ද දොළුකන්ද වැනි වටිනාකම සහිත දැකුම්කළු ස්ථානද පිහිටි මෙම කලාපයේ වැඩි වශයෙන් කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාවක් සහිත ජනතාව ජීවත් වන ප්‍රදේශයකි.
ඉබ්බාගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 109 ක සිසුන් 42992 ක් පමණ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන අතර ගුරුභවතුන් 2557 ක් පමණ සේවයේ නිරත වේ.

දැක්ම

cap-hat-black-cap-cartoon-doctor-png-clip-art
ප්‍රශස්ථ අධ්‍යාපනයක් තුළින් විශිෂ්ට දරුවෙක්

මෙහෙවර

අධ්‍යාපනයේ ජාතික හා ප්‍රාදේශිය අරමුණු හා අභිමතාර්ථ ඉටුවන සේ උසස් මානව ගුණාංග වලින් යුත් නිපුණතා සපිරි දරු පරපුරක් බිහි කිරීමේ ඇති උදාර මෙහෙවරෙහි කැපවී ක්‍රියාකරන අධ්‍යාපනයේ සැමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා උපදේශනය ,අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය කාර්යක්ෂමව ලබා දෙමින් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙන ඒම අපගේ මෙහෙවර වේ.
Scroll to top